Ciasta drożdżowe

piątek Mar 14, 2014

Ciasta drożdżowe są wysoko cenione i prawie każda gospodyni umie nadać ciastu przez siebie wypiekanemu specyficzny, nie-powtarzalny smak. Ciasto drożdżowe może być przygotowane trzema różnymi sposobami:

-1. Sposób jednofazowy polega na wyrabianiu wszystkich składników ciasta razem. Ze względu na oszczędność czasu sposób ten jest bardzo wygodny, lecz wymaga nieco większego dodatku drożdży niż przy sposobie dwufazowym, ponieważ stwarza mniej korzystne warunki do zapoczątkowania i przebiegu fermentacji.

-2. Sposób dwufazowy obejmuje najpierw przygotowanie roz- czynu, a następnie wyrabianie ciasta. Rozczyn jest to mieszanina drożdży, mąki i mleka z niewielkim dodatkiem cukru. Przygoto-wany rozczyn zostawiony w temperaturze ok. 30 °C stanowi do-skonałą pożywkę dla intensywnego rozwoju drożdży i dlatego można ich użyć nieco mniej. Drugą fazą jest połączenie rozczynu z resztą mąki i dodatkami oraz wyrobienie ciasta.

Leave a Reply

Comment